V-League

V-League

2019-2020
Vòng 25
19/10/2019 17:00
Sông Lam Nghệ An
0
0 0
Quảng Ninh
0
19/10/2019 17:00
Thanh Hóa
1
1 3
Viettel
3
19/10/2019 17:00
Hồ Chí Minh
1
1 2
Hoàng Anh Gia Lai
2
19/10/2019 17:00
Nam Định
2
2 1
Hải Phòng
1
19/10/2019 17:00
Khánh Hòa
0
0 0
Sài Gòn
0
19/10/2019 17:00
Đà Nẵng
0
0 2
Bình Dương
2
19/10/2019 17:00
Hà Nội
2
2 2
Quảng Nam
2
Vòng 26
23/10/2019 17:00
Viettel
5
5 3
Đà Nẵng
3
23/10/2019 17:00
Bình Dương
1
1 1
Thanh Hóa
1
23/10/2019 17:00
Hải Phòng
1
1 2
Hồ Chí Minh
2
23/10/2019 17:00
Quảng Nam
2
2 2
Sông Lam Nghệ An
2
23/10/2019 17:00
Sài Gòn
4
4 1
Nam Định
1
23/10/2019 17:00
Hoàng Anh Gia Lai
4
4 1
Khánh Hòa
1
23/10/2019 17:00
Quảng Ninh
4
4 2
Hà Nội
2
Vòng 27
29/10/2019 16:00
Thanh Hóa
1
1 0
Phố Hiến
0